Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling
Tidspunkt: Torsdag den 18. juni kl. 19.00
Sted: Dalumhallen

Dagsorden efter vedtægternes §4:
1. Valg af dirigent

2. Beretninger a) formand og udvalg

3. Økonomi a) kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse b) kassereren giver en budgetorientering

4. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen til justering af vedtægter

5. Valg a) bestyrelse – herunder udvalgsformænd
Næstformand Michael Thomsen
Kasserer, Flemming Madsen
Rekrutteringsudvalgsformand, Julie Holst
Seniorudvalgsformand, Nicolai Gynther
Kommunikationsudvalgsformand, Rikke Stendahl
b) 2 suppleanter til bestyrelsen Hans Jørn Lassen og Lotte Nygaard
c) delegeret til HC Odenses generalforsamling
d) repræsentant til DIR`s bestyrelse
e) 2 interne revisorer
f) 1 intern revisorsuppleant
6. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. juni 2020.

Bestyrelsens forslag til justering af vedtægter (DHG_Vedtægter_1806_2020_Generalforsamling).