Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DHG Odense Håndbold.

 

Mandag D. 27 februar kl. 19.00 i Dalumhallernes selskabslokaler.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Beretninger

 • Bestyrelsens beretning

3. Økonomi

 • Revideret regnskab for 2020 til godkendelse
 • Budget for 2023 til orientering

4. Indkomne forslag

 • Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 13 februar 2023

  (forslag kan sendes til formanden@dhg.dk)

5. Valg til bestyrelsen

 • Formand er på valg (Mark Jespersen modtager genvalg)
 • Børn- og Unge formanden (Søren Borg modtager genvalg)
 • Erhvervsudvalgsformand (pt. vakant)
 • Frivillig formand (pt. vakant)
 • 2 revisorer (Henrik Damgaard og Leif Stendahl modtager begge genvalg)
 • 1 revisorsuppleant (Jette Damgaard modtager genvalg)

6. Eventuelt