Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DHG Odense Håndbold.

 

Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00

i Dalumhallernes selskabslokaler.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Beretninger:

·         Bestyrelsens beretning

 

3. Økonomi

·         Revideret regnskab for 2020 til godkendelse

·         Budget for 2021 til orientering

 

4. Indkomne forslag

·         Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 22/9-21

(forslag kan sendes til formanden@dhg.dk)

 

5. Valg til bestyrelsen:

·         Formand (Søren Junker genopstiller ikke)

·         Ungdomsudvalgsformand (Søren Borg ønsker genvalg)

·         Erhvervsudvalgsformand (pt. vakant)

·         2 revisorer

·         1 revisorsuppleant


6. Eventuelt