Vigtig information om COVID-19

Ud fra håndboldforbundenes udmøntning af Sundhedsmyndighedernes regler har bestyrelsen besluttet følgende omkring turneringsafvikling:

Kampplanlægning
Hjemmekampene er søgt planlagt, så der altid er en halvleg og 5 minutters mellem kampene.

Det medfører, at vi kommer til at spille i flere haller, og det kan blive nødvendigt med kampe et godt stykke ud på aftenen.

Det betyder også, at opvarmning sker på banen.

Turneringsændringer
Der er ingen hilsepligt før- og efter kamp.

Der skiftes side i pausen

Bortset fra divisionskampe foregår pausen i udskiftningsområdet (hvor holdet var i 1 halvleg). ”Pausesnakken” foregår på banen, hverken spillere eller dommere må forlade banen i halvlegen.

Kampafvikling
Dommerbordsvagterne skal sørge for, at stole / bænke i udskiftningsområdet, dommerbord og stolper bliver sprittet af mellem hver kamp.
Der skal ikke gøres rent i pausen ved skift af udskiftningszone

Hold og dommere skal umiddelbart efter kampen forlade spillepladsen, og gøre plads til de nye aktører.

Holdene til den ”nye” kamp, må ikke komme på spillepladsen (indenfor de 40×20 m) inden de to hold fra forrige kamp er væk og afspritning / rengøring er udført.

Det er kun tilladt at medbringe det maksimale antal spillere /officials til jeres kampe – evt. skadede eller spillere der ”sidder over” vil være tilskuere, og bør kun deltage på hjemmebane.

Der skal klædes om hjemmefra, og omklædningsrummene vil være lukkede.
Det gælder dog ikke divisionskampe, hvor modstanderholdene typisk kommer langvejs fra.
Som andre haller tillader vi seniordivision og Liga/1. division ungdom at klæde flere om i omklædningsrummet end det anbefalede antal, da stort set ingen haller har faciliteter, der kan leve op til arealkravene.

Tilskuere
FHF og dermed DHG anbefaler på det kraftigste, at man ikke deltager som tilskuer på udebane.
Kapaciteten i hallerne er begrænsede, så bliv derfor hjemme på udebane, og mød kun op når I spiller på hjemmebane, kun chauffører for udeholdet bør deltage.

HUSK at downloade og aktivere smitteappen.

DHG tilstræber, at der er Coronavagter til hver kamp, og deres henstillinger bedes respekteret.

Afstandskrav på 2m2 til hver tilskuer og 1 meters afstand mellem tilskuerne skal overholdes.

Tilskuere SKAL sidde ned på en stol – og der skal være 2 m2 pr. tilskuer med 1 meters afstand.
Det betyder, at stole spærres af i Dalumhallen hal 1, og første hold i fx Dalumhallen hal 2 eller i Skt. Klemens hallen skal sætte stole frem.

De ringe tilskuerfaciliteter i Dalumhallen hal 2 og Skt. Klemens medfører, at der kun er plads til 1 pårørende pr. spiller.

Der vil være sprit / rengøring til rådighed.

Bestyrelsen er naturligvis bevidste om, at det bliver en mærkelig sæson, men vi håber på, at hvis vi passer på hinanden, kan sæsonen gennemføres uden afbrydelse, som vi oplevede med afslutningen af sidste sæson.

Søren Junker
Formand

Kære DHG'er,

vi er nu så småt klar til at begynde træningen igen udendørs – fra uge 21 starter U11 og ældre grupper.

Som meget andet i denne mærkelige tid er vi underlagt sundhedsmyndighedernes krav, som Dansk Idræts Forbund, Dansk Håndbold Forbund (DHF) og DGI har udmøntet i nedenstående råd og retningslinier, som DHG følger bedst muligt.

Den sidste uge har vist, at retningslinierne udvikler sig næsten fra time til time, et eksempel herpå er, at DHG først for en time siden fik besked fra Dansk Idræts Forbund om, at en beachbane er godkendt til træning for 10 personer – ellers har al målestok været fodbold.
Det betyder også, at det er meget svært for alle aktører at holde al information opdateret, så vores mest bekymrede medlemmer eller forældre vil garanteret kunne finde modstridende oplysninger rundt omkring.

Bestyrelsen har besluttet, at vi starter med nedenstående lokale DHG-fortolkning, og bliv ikke overrasket, hvis der kommer opdateringer hen ad vejen, så hold øje med DHG’s Facebook og her.

DHF’s og DGI’s råd til foreningen:

 • Husk, at det er foreningens ansvar, at alle myndighedernes regler følges af alle jeres medlemmer.
 • Udarbejd en plan over, hvilke faciliteter der kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser. Vær desuden opmærksom på eventuelle restriktioner fra kommunen i forhold til brug af faciliteter.
 • Hæng sundhedsstyrelsens plakat om udendørs træning op ved alle foreningens faciliteter.
  Find plakaten her.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.
 • Sørg for, at en udvælgelse af hold og spillere, der får træningstider, kommer alle til gode. Det er vigtigt, at fordelingen af træningstider ikke alene bliver på baggrund af niveau og kompetencer. Alle hold og alle spillere skal have mulighed for at komme til udendørs træning.

Planen fremgår af DHG’s hjemmeside, hvor du kan finde:

 • Trænerliste med kontaktoplysninger
 • Træningsplan
 • Oversigter over de faciliter vi bruger
 • En vejledning i pixiudgave der gerne skulle møde alle i øjenhøjde.

De samme informationer kan du også finde på DHG’s- og gruppernes Facebooksider.

Herunder uddrag af Dansk Idræt Forbunds og DGI’s retninglinier for udendørs træning (opdateret den 15. maj), som DHG’s ledere og trænere er instrueret i at følge:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer: 
 • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor. 
 • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.
 • Udendørs idræt med kropskontakt er f.eks. udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.
 • Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring).
 • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

 • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.
 • Plakat fra Sundhedsstyrelsen (Download her)  med gode råd til udendørsidræt opsættes

Ud fra et håndboldteknisk og socialt synspunkt er løsningerne ikke, som vi kender dagligdagen i DHG, men det er det bedste vi kan i en ekstraordinær situation, og tingene udvikler sig jo mod det bedre hele tiden.

Som nævnt er der ingen tvivl om, at der løbende vil komme justeringer af adfærdsmuligheder, som vi fortæller om via Facebook, ledere og trænere.
Der er heller ingen tvivl om, at vi lige skal vænne os til alt det nye, så det er vigtigt vi bærer over med hinanden og passer på – der er mange i Coranens risikogrupper der gerne skulle få et langt liv.

På bestyrelsens vegne

Søren Junker
Formand
DHG-Håndbold

Læs håndboldens Corona-regler inden du kommer til træning

Corona træningstider

Ansvarlige trænere for årgangene

U11P
Rikke Maag 28 35 40 62
Anja Jacobsen 27 52 33 35

U11D
Maria Gaard Hansen 29 82 52 08

U13P
A
llan Jensen  51 89 57 72

U13D
Jens Thomsen 40 89 62 07

U15P
Lotte Nygaard 23 61 25 53

U15D
Michael Stenholdt 27 63 95 49

U17P
Jacob Svensson 42 21 23 50

U19P
Annette Pedersen 21 12 70 20

U17D+U19D
Andreas Laforce 60 69 27 23
Magnus Laforce 60 82 69 27